Get Adobe Flash player

عضویت خبرنامه

:

ورود به سایت

معدن

با توجه به افزايش اهميت روزافزون مواد معدني در صنعت و نياز به منابع جديد جهت تهيه مواد خام معدني اكتشاف معادن داراي اهميتي بسزا مي‌باشد. نظر به تراكم مواد معدني به شكل توده‌اي و رگه‌اي در لايه‌هاي مختلف زمين، مي‌توان با استفاده از دستگاه‌هاي ويژه اكتشاف معادن با روش‌هاي مغناطيسي و الكتريكي، تا اعماق بسيار زياد، مواد معدني را اكتشاف نموده و حجم ذخيره و گستره آنها را با درصد خطاي بسيار كم محاسبه نمود. در نهايت با استفاده از نرم‌افزارهاي تخصصي موجهود در اين شركت، اين ذخائر معدني در فضاهاي دو بعدي و سه بعدي قابل نمايش مي‌باشند.

 

پشتیبانی آنلاین

دانلود فلش

نظرسنجی

از چه روش با سایت ما آشنا شدید؟

تبلیغات اینترنتی - 50%
نشریات - 13.2%
توصیه دوستان - 28.9%
سایر موارد - 7.9%

كل آرا: 38
اين نظرسنجي به پايان رسيده است on: 19 Mar 2013 - 00:00